Ruchita JAdhav

Ruchira Jadhav Biography

Ruchira Jadhav aka Mazhya Navryachi Bayko’s Maya is now the most popular Marathi tv actress in Maharashtra. Ruchira Jadhav was born on July 13, 1989, in Dadar, Mumbai. 31 Years...

Continue reading